Khóa học nếm - chiết xuất cà phê

Khóa học nếm - chiết xuất cà phê

5.000.000đ 10.000.000đ
  • Thời lượng:5 ngày
  • Lịch học:5 ngày cuối tháng
  • Khai giảng:Theo tháng

Khái niệm và lý thuyết về thử nếm cà phê

Các đặc điểm sinh học và cảm giác khi thử nếm cà phê

Các nguyên tắc thử nếm cà phê và ứng dụng thử nếm cà phê trong thực tiễn

Giới thiệu và thực hành các phương pháp thử nếm cà phê

Cách xây dựng Profile cà phê chuyên nghiệp

Nội dung khóa học

1. Thế nào là thử nếm cà phê?

Tại sao kỹ năng thử nếm cà phê lại quan trọng?

Tiếp nhận, phân tích, đánh giá các đặc tính của cà phê thông qua việc thử nếm như thế nào?

2. Các đặc điểm sinh học và cảm giác khi thử nếm cà phê.

- Xác định các đặc điểm thuộc về giác quan của cà phê. Vị và body trong cà phê.

+ Vị giác: Kết cấu về 5 vị cà phê cơ bản (axit, vị đắng, vị ngọt, vị mặn và vị umami)

+ Khứu giác: Những mùi hương cà phê cơ bản.

+ Xúc giác: Cảm giác trong miệng thông thường khi uống cà phê.

- Những mùi hương tiêu cực và tích cực trong cà phê.

- Mối quan hệ của mùi hương và mùi vị cà phê

- Đánh giá chất lượng các đặc tính trong cà phê: mùi, vị và body.

3. Phương thức phát hiện những đặc tính tiêu cực trong cà phê.

4. Các nguyên tắc thử nếm cà phê và ứng dụng thử nếm cà phê trong thực tiễn.

5. Những công cụ, dụng cụ cơ bản trong thử nếm cà phê và môi trường thử nếm cà phê.

6. Phương thức xây dựng hệ thống thử nếm cà phê tại cơ sở làm việc.

7. Giới thiệu và thực hành các phương pháp thử nếm cà phê:

- Triangular Test (lựa 1 chén cà phê khác loại trong set 3 chén)

- In/Out Test (bài so sánh 1 mẫu với mẫu tham chiếu: đạt/không đạt)

- Duo-Trio (tìm bộ đôi giống nhau trong bộ ba)

8. Cách xây dựng Profile cà phê chuyên nghiệp

Đăng ký
Khóa học nếm - chiết xuất cà phê

5.000.000đ 10.000.000đ

Đối tác liên kết

customer
customer
customer
customer
customer
customer
customer
ĐIỆN THOẠI
zalo.png